ารออกฤทธิ์สำคัญที่พบในเห็ดไมตาเกะ ช่วยในเรื่องของการต้านเนื้องอก (anti-tumor component) ต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก รวมถึงมะเร็งกระเพาะ ปัสสาวะ