ารออกฤทธิ์สำคัญที่พบในเห็ดยามาบูชิตะเกะ มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งกระเพาะอาหารและหลอดอาหารช่วยชะลอการเกิดโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s disease)