ารออกฤทธิ์สำคัญที่พบในเห็ดชิตะเกะ นอกเหนือจากข้อมูลของมีฤทธิ์ในการต้านไวรัส (ตับอักเสบบี, เอชไอวี) Anti-HIV (เพิ่มระดับของ CD4)

สารสำคัญที่ทำให้เห็ดชิตาเกะได้รับความสนใจคือ เลนติแนน มีสรรพคุณทางเภสัชวิทยา คือ มีฤทธิ์กระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาดให้ไวและสามารถจับกับแอนติเจน รวมทั้งเสริมฤทธิ์ของเอนเคเซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย